ANBI voorwaarden en publicaties

 • Naam: Stichting Nationale Quilt Collectie,
  klik hier voor de oprichtingsakte.
 • RSIN/fiscaal nummer: 858859622
 • Contact informatie: gevestigd Derk Berendslaan 11, 9982 BB Uithuizermeeden. Email: info@nationalequiltcollectie.nl, website: https://www.nationalequiltcollectie.nl/home. Inschrijving KvK: 71814302
 • Doelstelling: Het bijeenbrengen, in stand houden en uitbreiden van een verzameling van quilts vanaf het jaar negentienhonderd tachtig, en de daarop betrekking hebbende documentatie; alsmede voorwerpen, en de daarop betrekking hebbende documentatie, betreffende quilts vanaf het jaar negentienhonderd tachtig
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan: Het jaar 2020 zal gebruikt worden om als Stichtingsbestuur aan elkaar te wennen, en structurele invulling te geven aan het goed functioneren van de Stichting zoals opgenomen in de Oprichtingsakte. Tevens moet het jaar 2020 gebruikt worden om onderwerpen uit te diepen aangaande samenwerkingsverbanden met textiel gerelateerde organisaties, het opzetten van een bibliotheek met textiel gerelateerde onderwerpen, het aantrekken van bestuursleden.
 • Namen en functie bestuurders
  Arends - Luinge, Ginie - Voorzitter
  Sarmaat, Hélena - Secretaris
  Ruitenberg - Janné, Marjan - Penningmeester
 • Beloningsbeleid: Er is geen beloning van toepassing op verrichtingen van de bestuursleden van de Stichting. Mogelijkerwijze kunnen in de toekomst, indien de financiële situatie dit zou toelaten, bijvoorbeeld administratie- vervoers- en of andere directe kosten vergoed worden.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Financiële verantwoording