Collectie

Landelijk is het Quiltersgilde een aanjager geweest om het quilten populair te maken. Hun jaarlijkse tentoonstelling van werk van leden, de regiodagen en het Quiltnieuws tonen wat er op quilt gebied leeft. Quiltkringen of quiltingbee’s zijn ontstaan, groepen die geregeld bij elkaar komen om samen te praten over het quilten en samen te werken.

Zowel Nederlandse- als buitenlandse leraressen zijn workshops gaan geven, eerst traditioneel en later ook in eigentijdse technieken. Dit alles draagt bij tot een enorme verandering.

Een grote verandering is ontstaan door de ontwikkeling van nieuwe materialen. Voorheen was een keuze tussen zijde, wol en katoen . Nu zijn er mooie kunststoffen, en het zien van al die kleuren inspireren velen. Daarnaast neemt het verven van eigen stoffen een grote vlucht. De eigentijdse quilt is een hele andere dan die van honderd jaar geleden.

Nu zijn er duizenden mensen, wereldwijd met elkaar verbonden via internet, die de prachtigste werkstukken maken, voor zichzelf, voor hun familie en soms voor de verkoop. De meeste quilters koesteren hun waardevolle werkstukken.

De Stichting stelt een brede verzameling samen en zorgt voor documentatie, registratie, neemt interviews af, verzamelt kennis. We streven naar een brede collectie, waarin traditioneel, eigentijds en art vertegenwoordigd zijn.

De collectie is ingedeeld op:

Doneren
Wilt u een quilt doneren aan de Stichting?
Mail naar info@nationalequiltcollectie.nl of neem contact op met Ginie Arends 06-23296838 of Marjan Ruitenberg 06-49945687.

We tonen de collectie jaarlijks. We zoeken contact met musea, die de verzameling of een deel daarvan tijdelijk willen tentoonstellen en we streven naar een eigen locatie.