Stichting gegevens en publicaties

Naam:
Stichting Nationale Quilt Collectie
RSIN nummer
858859622
Contact informatie:
gevestigd Derk Berendslaan 11
9982 BB Uithuizermeeden
0595-413971
Email:
info@nationalequiltcollectie.nl
website:
https://www.nationalequiltcollectie.nl
Inschrijving KvK:
71814302
Doelstelling:
Het bijeenbrengen, in stand houden en uitbreiden van een verzameling van quilts vanaf het jaar negentienhonderd tachtig, en de daarop betrekking hebbende documentatie; alsmede voorwerpen, en de daarop betrekking hebbende documentatie, betreffende quilts vanaf het jaar negentienhonderd tachtig
Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het jaar 2020 zal gebruikt worden om als Stichtingsbestuur aan elkaar te wennen, en structurele invulling te geven aan het goed functioneren van de Stichting zoals opgenomen in de Oprichtingsakte. Tevens moet het jaar 2020 gebruikt worden om onderwerpen uit te diepen aangaande samenwerkingsverbanden met textiel gerelateerde organisaties, het opzetten van een bibliotheek met textiel gerelateerde onderwerpen, het aantrekken van bestuursleden.
Namen en functie bestuurders
Arends - Luinge, Ginie - Voorzitter
Ruitenberg - Janné, Marjan - Secretaris/Penningmeester
Sarmaat, Hélena - Bestuurslid
Beloningsbeleid:
Er is geen beloning van toepassing op verrichtingen van de bestuursleden van de Stichting. Mogelijkerwijze kunnen in de toekomst, indien de financiële situatie dit zou toelaten, bijvoorbeeld administratie- vervoers- en of andere directe kosten vergoed worden.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

Activiteiten 2021:
Tijdens Quiltfestival 2021 nieuwste aanwinsten collectie tonen
In tweede helft van 2021 expositie houden van de totale collectie