Ondersteuning

Stichting NQC steunen

Kunt u of wilt u geen quilt schenken, maar wil u ons toch helpen bij ons werk, dan kan dat door ons te steunen met een eenmalige gift of door vriend te worden van de Stichting Nationale Quilt Collectie.

Klik hier om u aan te melden als vriend van.